Termini și condiții

TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE FOLOSIRE A WEBSITE-ULUI WWW.SHOP.GEEKNET.RO

Vizitarea, folosirea, sau comandarea produselor vizualizate pe site-ul www.shop.geeknet.ro implică acceptarea condiţiilor de utilizare ce vor fi detaliate mai jos. Pentru folosirea în bune condiţii a site-ului, se recomandă citirea cu atenţie a Termenilor şi Condiţiilor.

www.shop.geeknet.ro este administrat de Geek Network Inc SRL cu sediul social în Bucureşti, sector 3, Aleea Barajul Sadului, nr. 4, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr J40/14720/2013, CUI 32528579.

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale acestor Termeni şi Condiţii precum şi orice modificări site-ului www.shop.geeknet.ro fără o notificare prealabilă. Accesând pagina Termeni şi Condiţii, puteţi citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi.

 

Obligaţiile de înregistrare:

 

Pentru a putea cumpăra de pe www.shop.geeknet.ro, trebuie să introduci datele tale personale pe website-ul nostru.

În utilizarea serviciului, declari că vei furniza informaţii reale, corecte, actuale şi complete despre tine.

În situaţia în care considerăm că această obligaţie a fost încălcată, ne rezervăm dreptul de a îţi bloca accesul la utilizarea serviciului, pe perioadă determinată sau nedeterminată, fără nici o notificare prealabilă.

 

Preţ şi modalităţi de plată:

 

Preţurile prezentate sunt exprimate în RON și includ TVA (20% pentru vestimentaţie şi 5% pentru cărţi şi comic books).

Preţul de achiziţie prezentat pe factură va fi acelaşi cu cel prezentat pe site la momentul achiziţiei, preţ la care se adaugă şi costurile de livrare, unde se aplică.

Plata produselor se efectuează în numerar/cash la livrarea sau prin credit/ debit card la plasarea comenzii on-line (pentru detalii, verifică secţiunea „Livrare şi plată„).

 

Informaţii privitoare la livrare:

 

Termenul de livrare este de 1-2 zi lucrătoare, socotit de la data preluării comenzii tale (cu excepţia zilelor nelucrătoare). Acest termen poate fi modificat din motive independente de voinţa noastră.

Taxele de livrare  sunt calculate cu taxa pe valoare adăugată (TVA) inclusă. Pentru comenzile care depăşesc suma de 199 RON, livrarea va fi gratuită.

Livrarea se face de către o societate de curierat, la domiciliul clientului, în termen de 1-2 zile lucrătoare de la expedierea comenzii, şi poate ajunge la destinaţie după maxim 1-2 zile lucrătoare.

În cazul în care doreşti să specifici anumite aspecte referitoare la livrare cum ar fi: ora de livrare, adresa sau puncte de reper, te rugăm să introduci în căsuţa de observaţii aceste lucruri înainte de finalizarea comenzii.

În ziua în care coletul cu comanda ta va fi expediat, vei fi înştiinţat telefonic de către noi.

Produsele se livrează în limita stocului disponibil. În cazul în care unul sau mai multe dintre produsele comandate nu se mai află pe stoc vei fi înştiinţat în acest sens. În unele cazuri, produsul comandat poate fi înlocuit cu unul asemănător dacă doreşti şi dacă eşti de acord cu acest lucru.

Răspunderea pentru orice deteriorare cauzată produsului, coletului sau pachetului trimis de către noi revine societăţii de curierat sau transportatorului conform legislaţiei în vigoare. Produsele vor fi înlocuite de către noi dacă se va face dovada culpei curierului şi vom fi înştiinţaţi în termen de 24 de ore de la primirea coletului.

 

Drepturile de autor (Copyright):

 

Întregul conţinut al site-ului www.shop.geeknet.ro, incluzând texte, imagini, grafice, elemente de grafică web, scripturi şi orice alte date, este proprietatea S.C. GEEK NETWORK INC S.R.L. sau a furnizorilor săi şi este protejat conform Legii drepturilor de autor şi legilor privind dreptul de proprietate intelectuală şi industrială. Folosirea fără acordul scris a oricăror elemente de pe site-ul www.shop.geeknet.ro, sau a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepseşte conform legilor în vigoare. Pentru a reclama drepturile de proprietate intelectuală puteţi folosi adresa de e-mail contact@geeknet.ro.

 

Politica de confidenţialitate:

 

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimţământul clienţilor în caz de litigii/dispute privind fraudele la plata către următorii destinatari: Băncile implicate în plăţile online, Organismele Internaţionale de Carduri şi Furnizori de servicii/produse, respectiv conform Legii, către instituţiile abilitate.

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr.677/200, clienţii noştri au următoarele drepturi:

1)  Dreptul la informare (art.12).

2)  Dreptul la acces la date (art.13) – dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de operatorul de date.

3)  Dreptul la intervenţie (art.14) – dreptul de a solicita operatorului de date, printr-o cerere scrisă şi în mod gratuit, următoarele:

a) rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor incomplete, inexacte sau prelucrărilor nelegale;

b)  transformarea datelor personale nelegale în date anonime;

c)  notificarea terţilor cu privire la operaţiunile prevăzute la lit. a) şi b).

4)  Dreptul la opoziţie (art.15) – dreptul de a se opune, în mod gratuit şi printr-o cerere scrisă, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca datele care o vizează să faca facă obiectul unei prelucrări.

5)  Dreptul de a se adresa justiţiei (art.18) – dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor garantate de lege si şi care au fost încălcate.

6)  Dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere (art.25).

 

Responsabilităţi privind produsele:

 

S.C. GEEK NETWORK INC S.R.L. nu îşi asumă responsabilitatea şi nu poate fi făcută responsabilă pentru orice pagube apărute prin folosirea produselor achiziţionate prin intermediul acestui site, în alte scopuri decât cele menţionate de producător. Returnarea produselor se poate efectua în conformitate cu dispoziţiile OG 130/2000, iar pentru mai multe detalii te rugăm să vizitezi secţiunea „Politica de retur„.

Limitări privind utilizarea anumitor tehnici de comunicaţie la distanţă

Art. 1. – Următoarele tehnici de comunicaţie la distanţă necesită acordul prealabil al consumatorului:
a) sistem automatizat de apel fără intervenţie umană (automat de apel);
b) telecopiator (fax);
c) adresa de poştă electronică (e-mail).

Art. 2. – Utilizarea altor tehnici de comunicaţie individuală la distanţă în afara celor prevăzute la art. 1 nu este permisă dacă există un refuz manifestat de consumator.

Lista cuprinzând tehnicile de comunicaţie la distanţă:
a) imprimat neadresat;
b) imprimat adresat;
c) scrisoare tipizată;
d) publicitate tiparită cu bon de comandă;
e) catalog;
f) telefon cu intervenţie umană;
g) telefon fără intervenţie umană (automat de apel, audiotext);
h) radio;
i) videofon (telefon cu imagine);
j) videotext (microordinator, ecran TV cu tastatură sau ecran tactil);
k) poştă electronică (e-mail);
l) telecopiator (fax);
m) televiziune (teleshopping).

 

Litigii:

 

Prin folosirea,vizualizarea sau cumpărarea produselor de pe acest site, utilizatorul a luat la cunoştinţă asupra faptului că legile române vor guverna Termenii şi Condiţiile de mai sus şi orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator şi S.C. GEEK NETWORK INC S.R.L. În cazul unor eventuale conflicte între S.C. GEEK NETWORK INC S.R.L. şi clienţii săi, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă în minim 30 de zile lucrătoare.

Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluţionat în instanţa competentă în conformitate cu legile române în vigoare.

 

Diverse:

 

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlaltor clauze. Odată cu lansarea comenzii, clientul acceptă fără obiecţiuni Termenii şi Condiţiile de utilizare, valoarea acestora fiind aceeaşi cu un contract valabil încheiat.

Fiind de acord cu aceşti Termeni şi Condiţii clientul îşi asumă în totalitate drepturile şi obligaţiile ce decurg din cumpărarea din magazinul virtual www.shop.geeknet.ro.